Különös közzétételi lista

A „különös közzétételi lista”elkészítését és nyilvánosságra hozatalát a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet írta elő (10. sz. melléklet). A listát az intézmény honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni. Első ízben a 2009. szeptember 1-én aktuális a közzététel.

Óvoda

1. Óvodapedagógusok száma: 1 fő

 

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: főiskola

 

3. Dajkák száma: 1 fő

 

4. Dajkák szakképzettsége: szakmunkásképző

 

5. Óvodai nevelési év rendje: l. iskolai tanév helyi rendjénél

 

6. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: 1 csoport  6 fő

Iskola

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

- gyógypedagógus, általános iskolai tanár, szakiskolai tanár, klinikai pedagógus:
tanárképző főiskola


A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

- gyermekfelügyelő, gazdasági ügyintéző: gimnázium, felsőfokú szakképzés vagy főiskola
- gondnok, iskolatitkár: szakközépiskola
- takarító, mosónő-takarító: általános iskola
- portás: szakmunkásképző vagy szakiskola

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve: nincs vonatkozó adat.
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: nincs vonatkozó adat
Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik - kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve: nincs vonatkozó adat.
- szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
- szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége:
- háztartástan szakkör
- környezetvédelmi szakkör
- rajz szakkör
Mindennapos testedzés: A tantárgyfelosztás szerinti testnevelésórákon kívül további foglalkozásokon biztosítjuk a mindennapos mozgás lehetőségét az összes osztály számára.


Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Iskolai tanév helyi rendje
Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Előkészítő 2. osztály: 9 fő
Előkészítő 1-2. osztály: 7 fő
3. osztály: 6 fő
4. osztály: 6 fő
6. osztály: 9 fő
7-8. osztály: 8 fő
9. osztály: 14 fő
11. osztály: 12 fő
12. osztály: 16 fő

Kollégium

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
- nevelőtanár: tanárképző főiskola vagy egyetem

Szabadidős foglalkozások köre:
· Pályaválasztási Kiállítás az Ifjúsági Házban · „Éghajlat riadó” kiállítás a Széchenyi téren · Siketek Világnapja a Gellért Szabadidőközpontban · Tini könyvtári napok a Somogyi könyvtárban · Szelektív hulladékgyűjtési roadshow a Széchenyi téren · Füvészkerti kirándulás · Katalin bál · Mozilátogatás · Karácsonyi vásár, ajándékok vásárlása · Kövér Béla Bábszínház előadásai · Látogatások a Somogyi könyvtárban · Nyílt nap: Móravárosi Szakközép- és Szakiskola (felső tagozat, szakiskola) · Farsang · Föld napja az iskolában: közös virágültetés, a garázs festése, bográcsozás · Játszóház: Egyensúlyfejlesztő játékok kipróbálása a Városőrség jóvoltából · Madarak és fák napja: iskolai kirándulás a Fehér-tóra Móra Ferenc · Múzeum: „és látta Isten, hogy jó” (öt évszázad bibliai témájú műkincsei) · Szegedi Vadaspark · Kirándulás Ásotthalomra a Majoros tanyára · Közös filmnézés az osztályban · Sport: foci, röplabda, korcsolyázás, asztalitenisz, kerékpározás · Hitoktatás

Kollégiumi tanév helyi rendje

Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám


 

Elérhetőség: Szeged, Bécsi krt. 38.